• ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยยงคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CHAIYONG WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 18/2564
 • ที่ตั้ง :183 รีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 7 ซอย ถนน ราชดำริ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
 • โทรศัพท์ : 0 2251 4302, 0 2251-3239


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางไทร ตำบล ช้างใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 2
 • พื้นที่ : 3700.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 5
 • พื้นที่ : 4500.24 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

8200.44

Capacity