• ชื่อผู้ประกอบการ : 338 ธุรกิจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : 338 BUSINESS CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 180/2564
 • อีเมล์ : intertrade_388@hotmail.co.th
 • ที่ตั้ง :33/10 ซอย ไอยรา 5 ถนน เลียบคลองสอง จังหวัด อำเภอ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :33/10 ซอย ไอยรา 5 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 1
 • พื้นที่ : 165 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 10
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 11
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 12
 • พื้นที่ : 149.6 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 13
 • พื้นที่ : 123.2 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 14
 • พื้นที่ : 312 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 2
 • พื้นที่ : 315 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 3
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 4
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 5
 • พื้นที่ : 140 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 6
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 7
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 8
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องที่ 9
 • พื้นที่ : 180 ตร.ม


0

Branch

14

Storage

2384.8

Capacity