• ชื่อผู้ประกอบการ : มหาชัย โฟรเซ่น ฟู้ดส์

  • ชื่อผู้ประกอบการ : Mahachai Frozen Foods Co.,Ltd.

  • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
  • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
  • เลขที่ใบอนุญาต : 181/2564
  • ที่ตั้ง :82/20 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม
  • โทรศัพท์ : 034-834433


  • ที่ตั้งคลังสินค้า

  • ที่ตั้ง :82/20 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล โคกขาม


0

Branch

0

Storage

0

Capacity