• ชื่อผู้ประกอบการ : วายพี โคล สตอเรจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : YP COLD STORAGE CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 182/2564
 • อีเมล์ : yp_coldstorage@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :370 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง
 • โทรศัพท์ : 053223909

 • มาตรฐานรางวัล

 • มาตรฐานห้องเย็น

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :370 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room1
 • พื้นที่ : 158.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room2
 • พื้นที่ : 158.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room3
 • พื้นที่ : 63.36 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :383 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room4
 • พื้นที่ : 552 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room5
 • พื้นที่ : 288 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Freezer room6
 • พื้นที่ : 38.4 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1258.56

Capacity