• ชื่อผู้ประกอบการ : มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Mon Logistics Complex Co,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 183/2564
 • อีเมล์ : paramaporn.s@monlogistics.com
 • เว็บไซต์ : www.monlogistics.com
 • ที่ตั้ง :9/111-112,117 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอย ถนน รามคำแหง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง
 • โทรศัพท์ : 027199810


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Alpha 2
 • พื้นที่ : 8746.8 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/5 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Alpha 1
 • พื้นที่ : 5000 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

13746.8

Capacity