• ชื่อผู้ประกอบการ : ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Whale Logistics Warehouse Sugar

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 184/2564
 • อีเมล์ : info@whale-logistics.com
 • เว็บไซต์ : www.whale-logistics.com
 • ที่ตั้ง :58/45 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม
 • โทรศัพท์ : 033-672098


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :180/8 ซอย วัดบ่อหิน ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 3840 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 2400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 3
 • พื้นที่ : 5841 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

12081

Capacity