• ชื่อผู้ประกอบการ : ซูมิโซ (แหลมฉบัง)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Sumiso (Laem Chabang)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 185/2564
 • อีเมล์ : pitaya@rdc.co.th
 • ที่ตั้ง :1/28 ซอย ถนน มอเตอร์เวย์ จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บางละมุง ตำบล ตะเคียนเตี้ย
 • โทรศัพท์ : 033-047351-58


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/28 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ บางละมุง ตำบล ตะเคียนเตี้ย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :SSLCPhase#1
 • พื้นที่ : 9680.88 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :SSLCPhase#2
 • พื้นที่ : 9680.88 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :553/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :T-Park (D)
 • พื้นที่ : 5022 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1/35 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล คานหาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AYUPhase#1
 • พื้นที่ : 3645 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AYUPhase#2
 • พื้นที่ : 4293 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AYUPhase#3
 • พื้นที่ : 4860 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AYUPhase#4
 • พื้นที่ : 3233 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

40414.76

Capacity