• ชื่อผู้ประกอบการ : ข้าว ซี.พี.

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KHAO C.P.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 186/2564
 • อีเมล์ : sukanya.sis@cpintertrade.com
 • ที่ตั้ง :313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ซอย ถนน สีลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 02-6467357


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :135 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ นครหลวง ตำบล แม่ลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 2
 • พื้นที่ : 7000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 8
 • พื้นที่ : 9000 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

16000

Capacity