• ชื่อผู้ประกอบการ : เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค

 • ชื่อผู้ประกอบการ : JWD Pacific Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 187/2564
 • อีเมล์ : hr@jwd-pacific.com
 • เว็บไซต์ : www.jwd-group.com
 • ที่ตั้ง :36 ซอย ถนน กรุงเทพกรีฑา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางกะปิ ตำบล หัวหมาก
 • โทรศัพท์ : 02-710-4020 ,02-710-4030


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/3 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา ตำบล คลองนครเนื่องเขต

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM01
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM02
 • พื้นที่ : 1470 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AM03
 • พื้นที่ : 1680 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR04
 • พื้นที่ : 600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR06
 • พื้นที่ : 792 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR07
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR10
 • พื้นที่ : 174 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :AR11
 • พื้นที่ : 783 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ARO8
 • พื้นที่ : 225 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ARO9
 • พื้นที่ : 1003.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F1
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F2
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F3
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F4
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F5
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F6
 • พื้นที่ : 55.62 ตร.ม


0

Branch

16

Storage

9041.22

Capacity