• ชื่อผู้ประกอบการ : ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TST Sunrise Service,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 188/2564
 • อีเมล์ : rojjana.ka@hitachi-tstv.com
 • เว็บไซต์ : www.hitachitransportsystem.com
 • ที่ตั้ง :11/8-11/9 ซอย ถนน บางนาตราด กม.18 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางโฉลง
 • โทรศัพท์ : 02-3372086


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :35,35/1-2 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำลูกกา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Chilled
 • พื้นที่ : 2448 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen-1
 • พื้นที่ : 208.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen-2
 • พื้นที่ : 212.4 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Frozen-3
 • พื้นที่ : 212.4 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

3081.6

Capacity