• ชื่อผู้ประกอบการ : เมอิโก เอเชีย

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Meiko Asia Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 189/2564
 • อีเมล์ : kretsanapol@meikoasia.com
 • เว็บไซต์ : www.meikoasia.com
 • ที่ตั้ง :216/58 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ยูนิตบี ซอย ถนน นางลิ้นจี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ยานนาวา ตำบล ช่องนนทรี
 • โทรศัพท์ : 02-6501555


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :158/15 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ชลบุรี คลัง 1
 • พื้นที่ : 3750 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ชลบุรี คลัง 2
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ชลบุรี คลัง 3
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

8250

Capacity