• ชื่อผู้ประกอบการ : เดอะ บิลเลนเนียม คอร์ปอเรชั่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : The Billennium Corporation.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 190/2564
 • อีเมล์ : nuttha@billenniumcorp.com
 • เว็บไซต์ : www.billenniumcorp.com
 • ที่ตั้ง :30/36 ซอย ถนน บางนาตราด จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางแก้ว
 • โทรศัพท์ : 02-9359003


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :42/23,25 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล อุทัย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W1, W3
 • พื้นที่ : 15120 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :141/22-25 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W12/1
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W12/2
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W12/3
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W12/4
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

24120

Capacity