• ชื่อผู้ประกอบการ : ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Sumisho Global Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 191/2564
 • เว็บไซต์ : www.sgl.co.th
 • ที่ตั้ง :589/159 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ 30 ห้องเลขที่โอไอ-30-ซี1บี ซอย ถนน เทพรัตน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางนา ตำบล บางนา
 • โทรศัพท์ : 025292361-7


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :55/20 ซอย นวนคร โครงการ 4 ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 1(1)
 • พื้นที่ : 3100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 1(2)
 • พื้นที่ : 1550 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 2
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 3
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 4
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังนวนคร 6
 • พื้นที่ : 4100.2 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :561-652 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ ศรีมหาโพธิ ตำบล ท่าตูม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปราจีนบุรี 1(1)
 • พื้นที่ : 4875 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปราจีนบุรี 1(2)
 • พื้นที่ : 1950 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปราจีนบุรี 2
 • พื้นที่ : 1875 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :123 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บึง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GN1(1)
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GN1(2)
 • พื้นที่ : 540 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GN2(1)
 • พื้นที่ : 1620 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GN2(2)
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :GN2(3)
 • พื้นที่ : 420 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/176 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปลอดอากร (อมตะนคร)
 • พื้นที่ : 6300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปลอดอากร (อมตะนคร)2
 • พื้นที่ : 720 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :101/105 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองหนึ่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปลอดอากรนวนคร(1)
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังปลอดอากรนวนคร(2)
 • พื้นที่ : 400.05 ตร.ม


0

Branch

18

Storage

45450.25

Capacity