• ชื่อผู้ประกอบการ : ทชากร อินเตอร์เทรด

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Tachagon Intertrades Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 192/2564
 • อีเมล์ : supplalee@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : www.thachakhorn.com
 • ที่ตั้ง :36/1 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค
 • โทรศัพท์ : 034-966666


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :36/1 ซอย ถนน จังหวัด นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม ตำบล มาบแค

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 540 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 525 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 1
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 2
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 3
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องแช่แข็ง 4
 • พื้นที่ : 25 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1165

Capacity