• ชื่อผู้ประกอบการ : บุญล้อม โฟรสเซ่นโปรดักส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 193/2564
 • อีเมล์ : boonlomfrozenproducts@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://th.boonlomfrozen.com/
 • ที่ตั้ง :11/11 ซอย ถนน แม่จัน-เชียงแสน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้า
 • โทรศัพท์ : 053-775158


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :11/11 ซอย ถนน จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 144 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 192 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 420 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

1044

Capacity