• ชื่อผู้ประกอบการ : เกียรตินันท์ เทพนม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Kiattinant Theppanom Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 194/2564
 • อีเมล์ : KNT.Fresh-cool@gmail.com
 • ที่ตั้ง :99/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง
 • โทรศัพท์ : 02-9084539


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/1 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ คลองหลวง ตำบล คลองสอง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 6
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 7
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 9
 • พื้นที่ : 202.5 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

1822.5

Capacity