• ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Nippon Express Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 195/2564
 • อีเมล์ : krisadaporn@nittsu.co.th
 • เว็บไซต์ : www.nipponexpress.com
 • ที่ตั้ง :129 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ไฮเทค) ถนน เอเซีย-นครสวรรค์ กม.60-61 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า
 • โทรศัพท์ : 035-350046-8


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :551/3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :HLP
 • พื้นที่ : 12960 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :551/5 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล เขาคันทรง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH A
 • พื้นที่ : 20160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH B
 • พื้นที่ : 30240 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :217 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :EPZ-1
 • พื้นที่ : 5016 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :49/30 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Tent 1
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Tent 2
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Tent 3
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Tent 4
 • พื้นที่ : 2520 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Tent 5
 • พื้นที่ : 900 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH-LCB
 • พื้นที่ : 4875 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :129 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 1
 • พื้นที่ : 4875 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 2
 • พื้นที่ : 4875 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99 ซอย นิคมอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า(ไฮเทค) ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล บ้านหว้า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH 3
 • พื้นที่ : 1200 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :330 ซอย ถนน จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ กบินทร์บุรี ตำบล ลาดตะเคียน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :KLC
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/1057 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล มาบโป่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ACLC
 • พื้นที่ : 29400 ตร.ม


0

Branch

15

Storage

127321

Capacity