• ชื่อผู้ประกอบการ : ซังกิวไทย

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Sankyu-Thai Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 197/2564
 • ที่ตั้ง :109 อาคารซีซีที ชั้น 1 ซอย ถนน สุรวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สุริยวงศ์
 • โทรศัพท์ : 02-2352000 ต่อ 125


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :38/10 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ เมืองระยอง ตำบล ห้วยโป่ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 11100 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :289 ซอย ถนน จังหวัด ระยอง อำเภอ ปลวกแดง ตำบล มาบยางพร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 9960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 2
 • พื้นที่ : 9960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 3
 • พื้นที่ : 4180 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :337 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล บ่อวิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 2
 • พื้นที่ : 6800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 3
 • พื้นที่ : 9800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 4
 • พื้นที่ : 9800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 9600 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :79/25 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 10000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 2
 • พื้นที่ : 561 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 3
 • พื้นที่ : 1224 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 4
 • พื้นที่ : 1454.7 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 5
 • พื้นที่ : 8400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :223 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หลังที่ 1
 • พื้นที่ : 6338.64 ตร.ม


0

Branch

14

Storage

99178.34

Capacity