• ชื่อผู้ประกอบการ : รีนุส โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Rhenus Logistics Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 199/2564
 • เว็บไซต์ : www.rhenus.com
 • ที่ตั้ง :191/14 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ซอย ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 0 2261 5380


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :45/5,45/8-10 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DG1
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :DG2
 • พื้นที่ : 2520 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :89/10 คลังสินค้าปลอดอากร 3/3 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 1
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :141/4 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (ทีพาร์ค วังน้อย1) คลังสินค้า ดับบลิว 3/1 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ วังน้อย ตำบล พยอม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 1
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

12870

Capacity