• ชื่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SONGSERM VIVATTANA WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 2/2564
 • ที่ตั้ง :2,6,8,12-14 ซอย ถนน เชียงใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน
 • โทรศัพท์ : (02) 437-4067, 437-7303


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :2,6,8,12-14 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองสาน ตำบล คลองสาน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 392 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 252 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :6
 • พื้นที่ : 252 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

1652

Capacity