• ชื่อผู้ประกอบการ : เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SG Sagawa (Thailand) Co.Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 20/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.sagawa.co.th
 • ที่ตั้ง :138 ซอย ถนน ถนนติวานนท์ จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางกะดี
 • โทรศัพท์ : (02) 501-1282-90, 3127209-17


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :138 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ เมืองปทุมธานี ตำบล บางกะดี

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 14976 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข1/1
 • พื้นที่ : 2080 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

17056

Capacity