• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CPF Trading Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 200/2564
 • อีเมล์ : kanhittha.s@cpf.co.th
 • เว็บไซต์ : www.cpfworldwide.com
 • ที่ตั้ง :252/115-116 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 2 ชั้นที่ 22 ซอย ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล ห้วยขวาง
 • โทรศัพท์ : 0 2103 7210-13


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :708 ซอย ถนน จังหวัด ลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง ตำบล ชมพู

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :218,218/1 ซอย ถนน จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน ตำบล ท่าโรงช้าง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :231 ซอย ถนน จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล บึงเนียม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 300 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 168 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 168 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :59 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล ศาลาแดง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 1072 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B2
 • พื้นที่ : 1541 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C3
 • พื้นที่ : 1038.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :F4
 • พื้นที่ : 1809 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :54/7 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล กาหลง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 780 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :B2
 • พื้นที่ : 1020 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :C3
 • พื้นที่ : 1350 ตร.ม


0

Branch

18

Storage

11446.5

Capacity