• ชื่อผู้ประกอบการ : มหาชัยซีฟู๊ด โฮลดิ้ง

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Mahachai Seafood Holding Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 201/2564
 • อีเมล์ : pitoon888@gmail.com
 • ที่ตั้ง :24/31 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก
 • โทรศัพท์ : 034-841075


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :24/31 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรสาคร อำเภอ เมืองสมุทรสาคร ตำบล บางหญ้าแพรก

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 700 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 700 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 1600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 1600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 50 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

4650

Capacity