• ชื่อผู้ประกอบการ : นิ่มเอ็กซ์เพรส

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NiM Express Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 202/2564
 • เว็บไซต์ : www.nimexpress.com
 • ที่ตั้ง :19/28-30 ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล บางกะปิ
 • โทรศัพท์ : 02-1389727


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :230 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สารภี ตำบล หนองผึ้ง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 4200 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :107 ซอย ถนน จังหวัด นครสวรรค์ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ ตำบล หนองกรด

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 1760 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 1000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 990 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล อุโมงค์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 15048 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

27198

Capacity