• ชื่อผู้ประกอบการ : ลำไทร โฟรเซ่น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Lamsai Frozen Limited

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 204/2564
 • อีเมล์ : lamsaifrozen@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :22/24 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำไทร
 • โทรศัพท์ : 02-5630147


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :22/24 ซอย ถนน จังหวัด ปทุมธานี อำเภอ ลำลูกกา ตำบล ลำไทร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 288 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 288 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :4
 • พื้นที่ : 15 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :5
 • พื้นที่ : 15 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

651

Capacity