• ชื่อผู้ประกอบการ : สยามเคมีคัล โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Siam Chemical Logistics Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 205/2564
 • อีเมล์ : info@scl-logistics.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.scl-logistics.co.th/?lang=th
 • ที่ตั้ง :183 ชั้น 8 อาคารรีเจนท์เฮาส์ ซอย ถนน ราชดำริ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ปทุมวัน ตำบล ลุมพินี
 • โทรศัพท์ : 02-254-5501


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :130-130/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 3
 • พื้นที่ : 6600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 4
 • พื้นที่ : 8160.69 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :22/1 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 1
 • พื้นที่ : 6600 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลัง 2
 • พื้นที่ : 6800 ตร.ม


0

Branch

4

Storage

28160.69

Capacity