• ชื่อผู้ประกอบการ : เค.พี.ห้องเย็น

 • ชื่อผู้ประกอบการ : K.P. Cold Room Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 206/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.kpcoldroom.co.th/
 • ที่ตั้ง :129 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล แช่ช้าง
 • โทรศัพท์ : 053-141102-3


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :129 ซอย ถนน จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล แช่ช้าง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง C1
 • พื้นที่ : 330 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง C2
 • พื้นที่ : 240 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง C3
 • พื้นที่ : 192 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง F1
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง F2
 • พื้นที่ : 960 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง F3
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง F4
 • พื้นที่ : 72 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

2826

Capacity