• ชื่อผู้ประกอบการ : ดี.เอช.เอ.สยามวาลา

 • ชื่อผู้ประกอบการ : DHA Siamwalla Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 207/2564
 • ที่ตั้ง :202 ซอย ถนน สุรวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สี่พระยา
 • โทรศัพท์ : 0 2668 0123 ต่อ 5322


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :94 ซอย กิ่งแก้ว 21 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 1
 • พื้นที่ : 9450 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

9450

Capacity