• ชื่อผู้ประกอบการ : ตะล่อมสินคลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TALOMSIN WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 21/2564
 • ที่ตั้ง :110/1 ซอย สุขสวัสดิ์ 29 ถนน สุขสวัสดิ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ
 • โทรศัพท์ : 02 8731129,02 2946300


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :110/1 ซอย สุขสวัสดิ์29 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :110/1 ซอย สุขสวัสดิ์29 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 1
 • พื้นที่ : 475 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดังที่ 2
 • พื้นที่ : 475.02 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

950.02

Capacity