• ชื่อผู้ประกอบการ : ปลาทู ท่าข้าม

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Thakham Mackerel Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 210/2564
 • อีเมล์ : pla2.takam@gmail.com
 • ที่ตั้ง :1,3 ซอย ท่าข้าม 11 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางขุนเทียน ตำบล แสมดำ
 • โทรศัพท์ : 02-8956391


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :1,3 ซอย ท่าข้าม 11 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางขุนเทียน ตำบล แสมดำ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A1
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A2
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :A3
 • พื้นที่ : 400 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

1200

Capacity