• ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NIPPON EXPRESS (THAILAND)

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 211/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.nipponexpress.co.th
 • ที่ตั้ง :2032 ชั้น 3 ซอย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ห้วยขวาง ตำบล
 • โทรศัพท์ : 02-0807555


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :34/2-6 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสองต้นนุ่น

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BLC 1
 • พื้นที่ : 2046 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BLC 2
 • พื้นที่ : 1650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BLC 3
 • พื้นที่ : 1650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BLC 4
 • พื้นที่ : 1650 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :BLC 5
 • พื้นที่ : 1650 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :9/1 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ลาดกระบัง ตำบล คลองสามประเวศ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LWH-A
 • พื้นที่ : 5266.8 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LWH-B
 • พื้นที่ : 4954.95 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :176 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล บ้านกลาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :CNX
 • พื้นที่ : 2700 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :151/2 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :LHELC
 • พื้นที่ : 2816 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

24383.75

Capacity