• ชื่อผู้ประกอบการ : โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Bollore Logistics Thailand Co., Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 212/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.bollore-logistics.com/en
 • ที่ตั้ง :75/71 ซอย สุขุมวิท 26 ถนน สุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองตัน
 • โทรศัพท์ : 022611920


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/14 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 1215.77 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :199/1,2 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางพลี ตำบล บางพลีใหญ่

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 910 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

2125.77

Capacity