• ชื่อผู้ประกอบการ : สยามนิสทรานส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : SIAM NISTRANS CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 213/2564
 • อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com
 • เว็บไซต์ : www.th.nissin-asia.com
 • ที่ตั้ง :191/66, 68-69 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอย ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-061-1080-5, 02-261-5343-6


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :2/10 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 1
 • พื้นที่ : 3072 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 2
 • พื้นที่ : 1728 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 3
 • พื้นที่ : 3024 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 4
 • พื้นที่ : 3024 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 5
 • พื้นที่ : 2016 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :2/15 ซอย หมู่ที่ 1 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 6
 • พื้นที่ : 4320 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :100/2 ซอย หมู่ที่ 6 ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางวัว

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 7
 • พื้นที่ : 10680 ตร.ม


0

Branch

7

Storage

27864

Capacity