• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีไอ โคลด์ เชน

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CTI Cold Chain Co.,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 214/2564
 • เว็บไซต์ : http://ctibkk.com
 • ที่ตั้ง :5 ซอย ถนน เกษมราษฏร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-2498999


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :5 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :2
 • พื้นที่ : 559.44 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


0

Branch

3

Storage

559.44

Capacity