• ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีไอ โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : CTI Logistics Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 215/2564
 • อีเมล์ : apichet@ctibkk.com
 • เว็บไซต์ : www.ctibkk.com
 • ที่ตั้ง :191/2-5 ซอย อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-2580060


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :36/21 ซอย ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดอนเมือง ตำบล สนามบิน

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 1920 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

1920

Capacity