• ชื่อผู้ประกอบการ : เคเอสวี โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : KSV Logistics Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 216/2564
 • อีเมล์ : ksvb_san@hotmail.com
 • ที่ตั้ง :40 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้
 • โทรศัพท์ : 053-982219


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :40 ซอย ถนน จังหวัด ลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน ตำบล มะเขือแจ้

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 1
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 10
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 2
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 3
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 4
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 5
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 6
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 7
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 8
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้อง 9
 • พื้นที่ : 260 ตร.ม


0

Branch

10

Storage

2600

Capacity