• ชื่อผู้ประกอบการ : คิวแฟค

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Q - FAC CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 217/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.qfac.co.th/index.php/th/
 • ที่ตั้ง :263 ซอย 4ซี ถนน สุขุมวิท จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา
 • โทรศัพท์ : 0 2709 4164-5


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :409 ก หมู่ที่ 4 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3G1
 • พื้นที่ : 321.3 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :3H1
 • พื้นที่ : 1020 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

1341.3

Capacity