• ชื่อผู้ประกอบการ : เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Scommerce (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 218/2564
 • ที่ตั้ง :89 ซอย อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ ดินแดง ตำบล ดินแดง
 • โทรศัพท์ : 0 2118 9195 ต่อ 1254 (เสกสิทธิ์ เดชสัจจา)


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :596 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 9450 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

9450

Capacity