• ชื่อผู้ประกอบการ : มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Mitsubishi Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 219/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.mitsubishi-logistics.co.th/
 • ที่ตั้ง :139 ซอย อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนน ปั้น จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ บางรัก ตำบล สีลม
 • โทรศัพท์ : 02-2379272


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :158/34 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W2
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/38 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W4/4
 • พื้นที่ : 5400 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

10800

Capacity