• ชื่อผู้ประกอบการ : ที เอส คลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ : T S WAREHOUSE

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 22/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.tstegroup.com
 • ที่ตั้ง :90 ซอย สยามไซโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรงกลาง
 • โทรศัพท์ : 0 2183 4567


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :90 ซอย สยามไซโล ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ พระประแดง ตำบล สำโรงกลาง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 43
 • พื้นที่ : 2612.82 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 45
 • พื้นที่ : 6772.74 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 15
 • พื้นที่ : 2193.75 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 16
 • พื้นที่ : 2081.25 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 23
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 24
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 25
 • พื้นที่ : 1512.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 26
 • พื้นที่ : 1512.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 27
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 28
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 31
 • พื้นที่ : 1500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 32 (1)
 • พื้นที่ : 1500 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 32 (2)
 • พื้นที่ : 750 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 33
 • พื้นที่ : 1312.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 34
 • พื้นที่ : 1187.5 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 35
 • พื้นที่ : 2250 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 39
 • พื้นที่ : 4000 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 40
 • พื้นที่ : 2800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 41
 • พื้นที่ : 1260 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 42
 • พื้นที่ : 2660 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :โกดัง 44
 • พื้นที่ : 7713 ตร.ม


0

Branch

21

Storage

51718.56

Capacity