• ชื่อผู้ประกอบการ : สุนทรี กรุ๊ป (2011)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Soontree Group (2011) Co.,Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 220/2564
 • อีเมล์ : info@soontree.co.th
 • ที่ตั้ง :80,82,84 ซอย เจริญกรุง 58 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา
 • โทรศัพท์ : 02-2129630


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :80,82,84 ซอย เจริญกรุง 58 ถนน จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สาทร ตำบล ยานนาวา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บ.1
 • พื้นที่ : 108 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ล.2
 • พื้นที่ : 133.34 ตร.ม


0

Branch

2

Storage

241.34

Capacity