• ชื่อผู้ประกอบการ : อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 221/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.eternity.co.th/
 • ที่ตั้ง :18/8 ซอย ถนน บางนา-ตราด (กม.23) จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง
 • โทรศัพท์ : 02 315 7333


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :18/8 ซอย ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 4132.8 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/616 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :VAL1 (โกดัง 1A)
 • พื้นที่ : 9450 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :VAL2 (โกดัง 2B)
 • พื้นที่ : 7800 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/725-726 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล บ้านเก่า

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บล็อกที่ 1
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :บล็อกที่ 2
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

25582.8

Capacity