• ชื่อผู้ประกอบการ : พร้อมรุ่ง คลังสินค้า

 • ชื่อผู้ประกอบการ :

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 222/2564
 • ที่ตั้ง :9/173 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 ซอย ถนน รามคำแหง จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ สวนหลวง ตำบล สวนหลวง
 • โทรศัพท์ : 02-9179631


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :31/7 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล สุรศักดิ์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

0

Capacity