• ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 223/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.nkt.co.th
 • ที่ตั้ง :50 ซอย หมู่ที่ 9 ถนน โรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย ตำบล ธนู
 • โทรศัพท์ : 0 3533 0357-60


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/10 ซอย หมู่ที่ 3 ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :NKT-LCB 2
 • พื้นที่ : 10625 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

10625

Capacity