• ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองเจริญกิจ

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ANGTHONG CHAROENKIT LIMITED PARTNERSHIP

 • ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 224/2564
 • ที่ตั้ง :88/88 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล ป่างิ้ว
 • โทรศัพท์ : 035-949888


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/88 ซอย ถนน จังหวัด อ่างทอง อำเภอ เมืองอ่างทอง ตำบล ป่างิ้ว

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บแข็ง 1
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องเก็บแข็ง 2
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องของแห้ง
 • พื้นที่ : 100 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :ห้องผักผลไม้
 • พื้นที่ : 150 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :1 ห้อง
 • พื้นที่ : 35 ตร.ม


0

Branch

5

Storage

585

Capacity