• ชื่อผู้ประกอบการ : อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล

 • ชื่อผู้ประกอบการ : Eastern T P K Capital Co.,Ltd

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 226/2564
 • อีเมล์ : mkt@banphoport.com
 • เว็บไซต์ : http://www.banphoport.com/
 • ที่ตั้ง :168 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์
 • โทรศัพท์ : 038-090789


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :24 ซอย - ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บ้านโพธิ์ ตำบล สนามจันทร์

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 9
 • พื้นที่ : 11664 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

11664

Capacity