• ชื่อผู้ประกอบการ : แอลพ์ส โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 227/2564
 • เว็บไซต์ : https://www.alps-logistics.jp/eng/profile/overseas/ove_thai.html
 • ที่ตั้ง :191/74 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนน รัชดาภิเษก จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ คลองเตย ตำบล คลองเตย
 • โทรศัพท์ : 02-661-8084-7


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :14/7 ซอย ถนน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางปะอิน ตำบล เชียงรากน้อย

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH-PHASE2
 • พื้นที่ : 810 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/33 ม.5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W10/1
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :88/45-48 ม.5 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล บางสมัคร

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W11/1
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W11/2
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W11/3
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :W11/4
 • พื้นที่ : 2160 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/10 ม.12 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 2
 • พื้นที่ : 1500 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :888/4 ม.12 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล ทุ่งสุขลา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้า 1
 • พื้นที่ : 2100 ตร.ม


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :99/1 ซอย ถนน จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางปะกง ตำบล หอมศีล

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :WH-BANGNA
 • พื้นที่ : 0 ตร.ม


0

Branch

9

Storage

13050

Capacity