• ชื่อผู้ประกอบการ : ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

 • ชื่อผู้ประกอบการ : TATSUMI LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 228/2564
 • เว็บไซต์ : http://www.tatsumi-cs.co.jp/english/index.html
 • ที่ตั้ง :700/882ม.3 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ
 • โทรศัพท์ : 038-185350


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :700/882 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ พานทอง ตำบล หนองกะขะ

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :หมายเลข 1
 • พื้นที่ : 6804 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

6804

Capacity