• ชื่อผู้ประกอบการ : ไพโอเนียร์ ดีซีที โลจิสติกส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : PIONEER DCT LOGISTICS CO.,LTD

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 229/2564
 • ที่ตั้ง :325/4 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม
 • โทรศัพท์ : 038-761139


 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :333/9 ซอย ถนน จังหวัด ชลบุรี อำเภอ ศรีราชา ตำบล หนองขาม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Oversea
 • พื้นที่ : 3000 ตร.ม


0

Branch

1

Storage

3000

Capacity