• ชื่อผู้ประกอบการ : บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

 • ชื่อผู้ประกอบการ : BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS

 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • ประเภทกิจการ : คลังสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
 • เลขที่ใบอนุญาต : 23/2564
 • อีเมล์ : boperate@bisco.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.biscothai.com
 • ที่ตั้ง :596 อุตสาหกรรมบางปู ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา
 • โทรศัพท์ : 0-2324-0790

 • มาตรฐานรางวัล

 • ISO 9001
 • มาตรฐานคลังสินค้า

 • ที่ตั้งคลังสินค้า

 • ที่ตั้ง :596 ซอย 13/14 ถนน จังหวัด สมุทรปราการ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ ตำบล แพรกษา

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Dangerous Cargo W/H No.1
 • พื้นที่ : 1800 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :Dangerous Cargo W/H No.2
 • พื้นที่ : 1020.76 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (B/W) 1
 • พื้นที่ : 4130 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (B/W) 2
 • พื้นที่ : 675 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (B/W) 3
 • พื้นที่ : 1430 ตร.ม

 • โกดัง

 • ชื่อโกดัง :คลังสินค้าทั่วไป (G/N)
 • พื้นที่ : 7500 ตร.ม


0

Branch

6

Storage

16555.76

Capacity